The Soviet Military Awards Page Forum  
  • Serial Numbers Database 2.0
Enter Here

Go Back   The Soviet Military Awards Page Forum > Soviet Awards Forums > Post-Soviet States > Republic Of Moldova > Moldovan Medals

Reply
 
Thread Tools Display Modes
Old 07-19-2014, 01:46 PM   #1
CtahhR
Forum Administrator
 
CtahhR's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Deep In The Archives.
Age: 15
Posts: 11,971
Medal "Commemorative Cross Participant In Combat Actions (1991-1992)".

Here is the rather usually named Medal "Commemorative Cross Participant In Combat Actions To Defend The Integrity Of An Independent Republic Of Moldova (1991-1992)".
Attached Images
File Type: jpg 101_3643.jpg (103.4 KB, 4 views)
File Type: jpg 101_3645.jpg (98.9 KB, 3 views)
__________________
"Signed with his own rubber stamp"
CtahhR is offline   Reply With Quote
Sponsored Links
Old 07-21-2014, 01:13 PM   #2
CtahhR
Forum Administrator
 
CtahhR's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Deep In The Archives.
Age: 15
Posts: 11,971
Re: Medal "Commemorative Cross Participant In Combat Actions (1991-1992)"

Here is the document.

The original decree reads;

"DECRET Nr. 508
din 06.02.2012
privind conferirea medaliei „Crucea comemorativă.
Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”
Publicat : 10.02.2012 în Monitorul Oficial Nr. 30-33 art Nr : 97
În temeiul articolului 29 alineatul doi din Legea cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova şi al Legii privind instituirea medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”,
Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
Art.1. - Participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova – cetăţeni ai Republicii Moldova, li se conferă medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)” conform Regulamentului privind procedura de conferire a medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”.
Art.2. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de conferire a medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)” (se anexează).
Art.3. - Se aprobă modelul legitimaţiei aferente medaliei „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)” (se anexează).

PREŞEDINTELE INTERIMAR
AL REPUBLICII MOLDOVA Marian LUPU

Nr. 508-VI. Chişinău, 6 februarie 2012.

Aprobat
prin Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova
nr. 508 -VI din 6 februarie 2012
REGULAMENT
privind procedura de conferire a medaliei „Crucea comemorativă.
Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii
şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”
1. Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1991-1992)”, denumită în continuare medalie, se conferă cetăţenilor Republicii Moldova care au participat la conflictul armat din anii 1991-1992 pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova:
a) militari aflaţi în serviciul activ, rezervişti chemaţi la concentrare, voluntari şi colaboratori ai organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar, incluşi în efectivul unităţilor militare şi structurilor speciale aflate pe poziţiile de luptă;
b) militari, colaboratori ai organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii statului şi ai sistemului penitenciar, şi persoane civile delegate în unităţile militare şi structurile speciale în vederea îndeplinirii unor misiuni speciale şi asigurării eficienţei acţiunilor de luptă.
2. Cetăţenii Republicii Moldova cărora urmează să li se confere medalia se includ în liste întocmite în conformitate cu formularul nr.1 şi, respectiv, cu formularul nr.2.
Listele se întocmesc de către:
a) organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în care, conform legislaţiei, se satisface serviciul militar sau special;
b) centrele militare teritoriale în a căror rază îşi au domiciliul participanţii la acţiunile de luptă, în comun cu organele administraţiei publice locale. Aceste liste se semnează de către persoanele responsabile de întocmirea lor şi se coordonează cu preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor, Guvernatorul UTA Găgăuzia. Listele se prezintă, pînă la 14 februarie 2012, Ministerului Apărării.
Ministerul Apărării aprobă listele prezentate şi expediază numărul necesar de medalii şi de legitimaţii aferente organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi centrelor militare teritoriale pînă la 1 martie 2012.
3. Listele cetăţenilor Republicii Moldova cărora urmează să li se confere medalia, cu domiciliul în alte state, se întocmesc de către misiunile diplomatice ale Republicii Moldova (formularul nr.3). Aceste liste se expediază Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene al Republicii Moldova.
Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, după coordonarea listelor prezentate cu Ministerul Apărării, le aprobă şi expediază misiunilor diplomatice respective numărul necesar de medalii şi de legitimaţii aferente.
4. Temei pentru includerea în lista persoanelor cărora urmează să li se confere medalia constituie documentele ce fac dovada apartenenţei persoanei la una din categoriile prevăzute la punctul 1.
Declaraţiile martorilor nu constituie temei pentru includerea în lista persoanelor cărora urmează să li se confere medalia.
Medalia poate fi conferită şi post-mortem.
5. Medalia se înmînează:
a) cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în republică – de către conducătorii (reprezentanţii) autorităţilor publice;
b) cetăţenilor Republicii Moldova cu domiciliul în alte state – de către conducătorii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova.
Medalia se înmînează, de regulă, la locul de includere în listă a persoanelor cărora urmează să li se confere medalia. Organizarea şi desfăşurarea procedurii de înmînare a medaliei în teritoriu se pune în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale. Împreună cu medalia se înmînează şi legitimaţia aferentă de modelul stabilit.
În caz de deces al persoanei decorate sau de conferire a medaliei post-mortem, medalia şi legitimaţia aferentă se transmit spre păstrare moştenitorilor legali.
6. Faptul înmînării medaliei se consemnează în procese-verbale de înmînare (formularul nr.4). În baza proceselor-verbale de înmînare, conducătorii organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice, preşedinţii raioanelor, primarii municipiilor şi Guvernatorul UTA Găgăuzia vor prezenta, pînă la 20 iunie 2012, Ministerului Apărării, iar conducătorii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova – Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, listele persoanelor cărora le-a fost înmînată medalia (formularul nr.5).
Ministerul Apărării şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene vor prezenta Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, pînă la 1 august 2012, datele privind înmînarea medaliei.
După încheierea înmînării, listele persoanelor cărora le-a fost înmînată medalia şi procesele-verbale de înmînare se păstrează permanent în modul stabilit.
7. Medalia se poartă pe partea stîngă a pieptului. Dreptul de a purta medalia este personal şi intransmisibil."
Attached Images
File Type: jpg img537.jpg (52.9 KB, 0 views)
File Type: jpg img538.jpg (119.7 KB, 2 views)
__________________
"Signed with his own rubber stamp"
CtahhR is offline   Reply With Quote
Old 09-19-2016, 09:50 AM   #3
CtahhR
Forum Administrator
 
CtahhR's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Deep In The Archives.
Age: 15
Posts: 11,971
Re: Medal "Commemorative Cross Participant In Combat Actions (1991-1992)"

Here is another example.
Attached Images
File Type: jpg 102_4182.jpg (107.6 KB, 0 views)
File Type: jpg 102_4183.jpg (98.9 KB, 0 views)
__________________
"Signed with his own rubber stamp"
CtahhR is offline   Reply With Quote
Old 09-19-2016, 10:01 AM   #4
CtahhR
Forum Administrator
 
CtahhR's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Deep In The Archives.
Age: 15
Posts: 11,971
Re: Medal "Commemorative Cross Participant In Combat Actions (1991-1992)"

Awarded to Stefan Sofronie Hristian of Chisinau.
Attached Images
File Type: jpg 001a.jpg (69.4 KB, 0 views)
File Type: jpg 002.jpg (163.1 KB, 1 views)
__________________
"Signed with his own rubber stamp"
CtahhR is offline   Reply With Quote
Reply

Bookmarks


Currently Active Users Viewing This Thread: 1 (0 members and 1 guests)
 
Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are Off
[IMG] code is Off
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Badge "Participant In The Patriotic War 1992-1993". CtahhR Republic Of Abkhazia 0 08-28-2015 07:49 AM
Badge "Veteran Of War Participant Of Combat Actions". redmedals Ukrainian Badges 4 07-30-2014 08:48 AM
"Vahan Barrier Combat Operations Participant" Commemorative Medal. CtahhR Armenian Organisational Awards 0 05-28-2013 06:48 AM
Badge "Veteran Of Combat Actions In The Northern Caucasus". deValcourt Unofficial Awards 0 09-28-2011 10:22 PM
Commonwealth Of Independent States Medal "Veteran Of Combat Actions". Tal Inbar Commonwealth Of Independent States 3 11-30-2006 01:27 PM


military home front WW2 Photo Glossy 4*6 in Z015 picture

military home front WW2 Photo Glossy 4*6 in Z015

$6.99WWII WW2 USGI Model M1 Garand Bayonet for 1903 Springfield 1903A3 Knife MINT NOS picture

WWII WW2 USGI Model M1 Garand Bayonet for 1903 Springfield 1903A3 Knife MINT NOS

$79.99WWII WW2 USGI Model M1 Garand Bayonet for 1903 Springfield 1903A3 Knife USED Gr2 picture

WWII WW2 USGI Model M1 Garand Bayonet for 1903 Springfield 1903A3 Knife USED Gr2

$49.9919 Vintage WW1 WW2 MILITARY CASTINGS Pewter Lead Metal TOY SOLDIERS. L@@k picture

19 Vintage WW1 WW2 MILITARY CASTINGS Pewter Lead Metal TOY SOLDIERS. L@@k

$40.00WW2 US Army EM Enlisted Airborne Paratrooper Glider Infantry Overseas Cap picture

WW2 US Army EM Enlisted Airborne Paratrooper Glider Infantry Overseas Cap

$95.00WW2 US Army 1944 Military Canvas Duffel Bag Named Issued, But Lightly Used Mint picture

WW2 US Army 1944 Military Canvas Duffel Bag Named Issued, But Lightly Used Mint

$30.00original WW2 US M-1 garand rifle cartridge belt 10 pocket picture

original WW2 US M-1 garand rifle cartridge belt 10 pocket

$54.95WW2 Korea Era Parachute section Airborne Rigger picture

WW2 Korea Era Parachute section Airborne Rigger

$115.00germany woman WW2 Photo Glossy 4*6 in W015 picture

germany woman WW2 Photo Glossy 4*6 in W015

$6.99Michael Wittmann WW2 Photo Glossy 4*6 in Q020 picture

Michael Wittmann WW2 Photo Glossy 4*6 in Q020

$6.99
All times are GMT -5. The time now is 10:28 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2022, vBulletin Solutions Inc.
Copyright ©2011 Arthur G. Bates III